cudzoziemiec

Znaleziono: 1
Przepisy prawa Jak zatrudnić cudzoziemca?
Poradopedia.pl | 2011-01-26
Podstawowym dokumentem, który umożliwia cudzoziemcowi zatrudnienie na terytorium Polski jest zezwolenie na pracę wydawane przez właściwego wojewodę na wniosek pracodawcy. Obowiązek posiadania takiego dokumentu dotyczy tych cudzoziemców, którzy nie mogą być zatrudnieni bez zezwolenia w Polsce. czytaj »
Znaleziono: 1