deklaracje podatkowe

Znaleziono: 1
Kabel ethernet Jak wysłać PIT drogą elektroniczną?
Poradopedia.pl | 2011-01-11
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – w 2011 r. możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną następujących zeznań podatkowych: czytaj »
Znaleziono: 1