Jakie przywileje w pracy ma kobieta karmiąca?

ammel  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Przywileje pracującej kobiety karmiącej, regulują następujące paragrafy:  

Art. 187.

§ 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch
półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca
więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy
na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6
godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać, że po urodzeniu każdego dziecka mamy dodatkowo 2 dni wolnego, co reguluje poniższy paragraf: 

Art. 188.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: