Czynsz za mieszkanie - w jaki sposób odliczać od przychodu przy prowadzonej działalności gospodarczej?

k324  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 3)

Kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki na czynsz w takiej części, w jakiej pomieszczenia lokalu są przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek poprawnego udokumentowania zasadności wydatków oraz ich związku z działalnością gospodarczą. Poniesione wydatki muszą być także udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi.

Najlepszym sposobem wyliczenia kosztów odpowiadających czynszowi związanemu z prowadzoną działalnością jest wykorzystywanie współczynnika udziału powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą w ogólnej powierzchni mieszkania. Dokumentuje się je dowodem wewnętrznym sporządzonym na podstawie dowodu zapłaty czynszu. Ten prosty sposób wyliczenia opłat czynszowych za wydzielony czynsz mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej na ogół jest akceptowany przez urzędników skarbówki.

Czasami jednak może się zdarzyć, iż urząd skarbowy może nam to zakwestionować, argumentując to tym, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu nie ma żadnego wpływu na wysokość ponoszonego czynszu. Nie ma tym samym żadnego związku ponoszenie opłat czynszowych z uzyskiwanym przychodem z działalności. Podobne stanowisko zajmują urzędy w przypadku opłat abonamentowych przy rozliczaniu kosztów rozmów służbowych prowadzonych z prywatnych telefonów.

Polecam ponadto artykuł na ten temat z Gazety Prawnej pod tytułem „Skarbówka kwestionuje wydatki przedsiębiorców” z dnia 06.09.2005 r.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady