Jak założyć firmę w Luksemburgu?

johnny  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)
Wzięte ze strony Ambasady RP w Luksemburgu:

"Przedsiębiorcy rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkim Księstwie Luksemburga mają do wyboru zarejestrowanie firmy jako przedsiębiorstwa indywidualnego lub jednoosobowej spółki z o.o. Do założenia przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o. niezbędny jest akt założycielski oraz kapitał założycielski w wysokości minimalnej: 12.394,68 euro. Do tej formy przedsiębiorstwa konieczna jest również obowiązkowa rezerwa prawna oraz odpowiedzialność finansowa do wysokości kapitału założycielskiego. Działalność ta jest ponadto objęta obowiązkiem publikacji w rejestrze handlowym: bilansu, rachunku strat i zysków oraz raportu działalności.

Procedury związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej
w Luksemburgu różnią się w zależności od rodzaju podejmowanej gospodarczej i uzależnione są od tzw. kategorii zawodów. Wyróżnia się trzy kategorie zawodów:
- rzemieślnicze (m.in. przedsiębiorca budowlany, elektryk, murarz);
- wolne zawody (m.in. architekt, architekt wnętrz);
- handlowe (m.in. agent nieruchomości).

Wymogi związane z uznaniem kwalifikacji zawodowych pozwalającym na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej są różne w poszczególnych grupach. Architekta obejmuje obowiązek rejestracji w Związku Architektów i Inżynierów, przedsiębiorcę budowlanego - w Izbie Rzemieślniczej (Chambre des Métiers), agenta nieruchomości - Izbie Handlowej.

Wspólne dla wszystkich kategorii zawodów procedury obejmują:
-wniosek o założenie przedsiębiorstwa (formularze dostępne elektronicznie) - zgodę wydaje Ministerstwo Klas Średnich, Turystyki i Budownictwa;
-rejestrację w kasie chorych- zapis w rejestrze handlowym oraz spółek;
-zgłoszenie do samorządu zawodowego (w zależności od rodzaju działalności);
-rejestrację w urzędzie podatkowym (VAT i podatki bezpośrednie).

W większości przypadków przedsiębiorstwa indywidualne, których działalność uznawana jest za działalność o charakterze handlowym, podlegają rejestracji w rejestrze handlowym oraz spółek. Dotyczy to wszystkich jednoosobowych spółek z o.o., a także przedsiębiorstw indywidualnych (w tym stricte również rzemieślniczych). Dlatego też większość przedsiębiorstw indywidualnych w Luksemburga podlega poniekąd podwójnej rejestracji: w rejestrze handlowym oraz spółek, a także w Izbie Rzemieślniczej.

W przypadku rejestracji wyspecjalizowanej działalności gospodarczej wymagane są dodatkowe uprawnienia (np. dostęp do sieci elektrycznej - dla elektryków).

W tej sytuacji, przed podjęciem działań mających na celu utworzenie przedsiębiorstwa indywidualnego w Luksemburgu, należy uzyskać bardzo szczegółowe informacje na temat tego, jaki jest według tutejszych zasad charakter danego przedsiębiorstwa (danej działalności) oraz w konsekwencji, jakie obowiązują procedury. Specjalistycznej pomocy oraz bezpłatnych porad przy tworzeniu przedsiębiorstw indywidualnych, udzielają luksemburska Izba Rzemieślnicza i Izba Handlowa.

W Wielkim Księstwie Luksemburga obowiązują następujące formy prawne przedsiębiorstw:

Spółka jawna (société en nom collectif) - dwóch udziałowców, odpowiedzialność nieograniczona, statut częściowo publikowany;

Spółka komandytowa (société en commandite simple) - dwóch udziałowców, odpowiedzialność nieograniczona, statut częściowo publikowany;

Spółka akcyjna (société par actions, société anonyme) - od dwóch udziałowców, odpowiedzialność ograniczona, akt notarialny, minimalny kapitał 31.000 euro, statut publikowany w całości;

Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions) - siedmiu udziałowców, akt notarialny, kapitał 31.000 EUR, statut publikowany w całości;
Spółka z o.o. (société à responsabilité limitée) - od dwóch udziałowców, odpowiedzialność ograniczona, akt notarialny, kapitał od 1.240 EUR, statut publikowany w całości; powyżej 25 udziałowców obowiązkowa rada nadzorcza;
Spółdzielnia (coopérative) - siedmiu udziałowców, odpowiedzialność w zależności od zapisu w statucie opublikowanym w całości;

Procedura założycielska oraz rejestracja firmy uzależniona jest od rodzaju działalności. Akt założycielski wymagany jest w zależności od formy prawnej. Rejestracja firmy przez notariusza odbywa się w ciągu 15 dni. Wpis do rejestru handlowego - publikacja w dzienniku urzędowym Le Mémorial przez Trybunał Handlowy (wpis do rejestru handlowego) następuje w ciągu miesiąca. Koszt założenia firmy wynosi 1% wysokości kapitału oraz opłata notarialna (od 50 do 1.240 euro) i opłata z tytułu rejestracji 40 euro".

Polecane strony

Ambasada RP w Luksemburgu

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.