Jak zostać trenerem biznesu?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Wysokie pensje i stosunkowo niewielkie koszty prowadzenia działalności to ogromny magnes dla ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił na rynku szkoleń. Dobry trener posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzonego szkolenia, a także szerokie zdolności interpersonalne.

Kompetencje trenerskie

To nic innego jak pokazana w zachowaniu specyficzna umiejętność działania. Na poziom kompetencji trenerskich wpływ mają następujące składniki: wiedza, doświadczenie oraz cała gama czynników psychologicznych. Poniżej znajduje się lista kluczowych kompetencji w pracy trenera.

 1. Innowacyjność - twórcze i nowoczesne podejście do zadań praktyki trenerskiej, a także modyfikowanie istniejących oraz tworzenie i promowanie nowych, nieszablonowych rozwiązań, wspomagających funkcjonowanie osób i zespołów.
 2. Komunikacja - teoretyczna i praktyczna znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Opieranie się na wiarygodnych informacjach oraz szacunku dla odbiorcy. Język i forma komunikacji musi być dostosowana do sytuacji i odbiorcy.
 3. Zaangażowanie w procesy uczenia się - generowanie, wprowadzanie, promowanie i wspieranie procesów prowadzących do tworzenia nowych i optymalnych rozwiązań dla biznesu. Zdolność krytycznego analizowania bieżącej sytuacji, a także postrzegania jej z różnych punktów widzenia prowadzi do efektywnego uczenia grup biznesowych.
 4. Prezentacja - skuteczne przedstawianie różnych materiałów. Dostosowywanie się do słuchaczy i aktywne angażowanie ich w prezentację.
 5. Współpraca - chęć bycia członkiem zespołu, niesienia pomocy, wspierania współpracowników w zakresie działań merytorycznych i logistycznych, a także wymiany doświadczeń podnoszących jakość działań szkoleniowo-konsultacyjnych.
 6. Wywieranie wpływu - budowa pozytywnych relacji między ludźmi. Wzmacnianie osób, zespołów i organizacji.
 7. Zarządzanie procesem grupowym - skuteczne wykorzystanie potencjału oraz dynamiki grupy do realizacji założonych celów indywidualnych, jak i grupowych.

Różne rodzaje szkoleń wymagają różnych kompetencji. Na rynku trenerów rośnie konkurencja i co jakiś czas pojawiają się głosy za wprowadzeniem certyfikatów. Sami trenerzy są tym pomysłom przeciwni, gdyż regulację w zakresie coachingu zapewnia rynek. Najważniejsze dla nich jest odpowiednie doświadczenie.

Czynniki psychologiczne wpływające na rozwój kompetencji trenerskich:

 • energia działania czyli rezultat funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Przede wszystkim ma ona wpływ na wybór stylu działania (np.: szybkość wymaganych ruchów), a nie na jego treść;
 • gotowość do podejmowania wysiłku w pracy, która opiera się na cechach osobowości. Ich poziom ujawnia się w ilości oraz jakości pracy nawet wtedy, gdy jej treść nie odpowiada zainteresowaniom danej osoby;
 • chęć do współdziałania - ujawnia się w gotowości do podejmowania działań zespołowych, a także w sile dążenia do osiągania wspólnych celów;
 • nastawienie na zmianę otoczenia - inicjowanie nowych zadań oraz gotowość do akceptacji zmian organizacyjnych;
 • nastawienie na zmiany ludzi - polega na podejmowaniu działań zorientowanych na ludzi bez nacisku ze strony sytuacji;
 • sprawność wnioskowania - objawia się m.in.: umiejętnością rozwiązywania problemów;
 • zdolność społeczna - polega na trafnym rozpoznawaniu cech i wykorzystywaniu ich w przewidywaniu zachowania innych ludzi;
 • taktyki wpływu - dzielą się na: pozytywne (racjonalna perswazja, konsultacja, inspiracja), które pomagają w realizacji celów szkolenia i budują dobrą relację ze szkolonymi oraz negatywne (nacisk, apel osobisty), które budują złe relacje pomiędzy trenerem a osobami szkolonymi;
 • wiedza z zakresu procedur HR i zarządzania ludźmi.

Zagrożenia związane z funkcjonowaniem trenera w biznesie:

 • dominacja trenerów o wykształceniu psychologicznym;
 • praca na zdezaktualizowanej wiedzy, niski poziom innowacyjności wynikający często z niechęci do współpracy z innymi trenerami;
 • brak doświadczenia organizacyjnego i biznesowego trenerów i/lub trudność w transformowaniu know-how jednej branży biznesu na inną;
 • niewystarczająca koncentracja na celach szkolenia, skutkująca m.in.: proponowaniem atrakcyjnych metodycznie elementów szkoleniowych, lecz nie realizujących kluczowych celów szkolenia;
 • brak autorskich narzędzi nauczania problemowego: gier i symulacji biznesowych, zespołowego rozwiązywania problemów, itp.;
 • brak systematycznego monitorowania jakości działań trenerskich;
 • niska gotowość do współpracy w zespołach trenerskich w celu budowania i rozwijania warsztatu;
 • niska gotowość do dzielenia się wiedzą z innymi trenerami;
 • niski poziom otwartości wśród trenerów na uczenie się procesów biznesowych, a także myślenia i mówienia językiem biznesu.

Firmy i instytucje szkolące trenerów

Szkoła Trenerów Biznesu jest skierowana do kandydatów, którzy poszukują nieustannie ścieżek rozwoju osobistego zarówno w sferze zagadnień związanych z biznesem, jak i radzeniem sobie z problemami życia codziennego. Oto wybrane instytucje:

Akademia Liderów - www.akademialiderow.pl

Akademia Treningu Umiejętności Trenerskich "Atut" - www.negocjator-atut.pl

Europejski Instytut Psychologii Biznesu - www.eipb.pl

Instytut Rozwoju Biznesu - www.irb.pl

Laboratorium Arkanów Biznesu - www.lab.xo.pl

Norman Benett Academy - wwwnbacademy.pl

Stowarzyszenie Konsultantów Trenerów Zarządzania "Matrik" - www.matrik.pl

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~Małgorzata Wieczorek | 2014-08-25 19:06
Witam! Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tą profesją na studia podyplomowe w tym zakresie w oddziałach szkół WSB. Warto się spieszyć bowiem miejsc wolnych jest coraz mniej. Także do 20 września trwa specjalna promocja zniżkowa, w ramach której zapisując się na studia można zaoszczędzić aż 600zł (na wpisowym i czesnym).

Pozdrawiam, Małgorzata Wieczorek
Online Ekspert WSB

Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady