Jaka jest definicja małego przedsiębiorstwa?

london  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Za małe przedsiębiorstwo uważa się firmę, która, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)       zatrudniała średniorocznie mniej niż 50 pracowników ,

2)       osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro,

3)       osiągnęła suma bilansowa aktywów sporządzona na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 mln euro.

Ponadto, firma powinna spełniać 2 z 3 w/w kryteriów, aby być uznawana za małe przedsiębiorstwo.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady