Zwolnienie z pracy - jakie dokumenty i dodatkowe świadczenia powinien otrzymać zwalniany pracownik od pracodawcy?

mittal  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Pracownik odchodzący z pracy powinien otrzymać od pracodawcy przede wszystkim świadectwo pracy. To podstawowy dokument, który pracodawca jest zobowiązany nam wystawić. Nie jest to jednak jedyny obowiązek byłego pracodawcy.

1) Świadectwo pracy

Pracodawca jest zobowiązany wystawić świadectwo pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, tj. w dniu zakończenia pracy. Mówi o tym art. 97 par. 1. ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z póżn. zm.). Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Dokument powinien być wydany wtedy za pośrednictwem poczty albo w inny sposób gwarantujący dotarcie do byłego pracownika. 

Uwaga! Nie rozliczenie się z pracodawcą nie może być podstawą do nie wydania świadectwa pracy. 

Naruszenie tego przepisu może być podstawą do skierowania sprawy do sądu pracy przeciwko byłemu pracodawcy.  

2) Zaświadczenie Rp-7 

Na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o opłaconych składkach ZUS oraz wynagrodzeniu w poszczególnych latach. Mówi o tym art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezp. Społ. (Dz.U. z 2004 r. nr 39 poz. 353 z póź. zm.). Zaświadczenie Rp-7 jest ważnym dokumentem przy ustaleniu okresów ubezpieczeniowych dla celów emerytury czy renty. 

3) Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 

Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy pracownik powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Obowiązek ten może zostać zawieszony w przypadku kiedy z pracownikiem zawierana jest niezwłocznie nowa umowa o pracę i zaległy urlop wypoczynkowy będzie mógł być wykorzystany w trakcie świadczenia nowej umowy. 

4) Urlop na poszukiwanie pracy

Pracownikowi, nawet temu który sam wypowiedział umowę o pracę, przysługuje dodatkowo 2 dni na poszukiwanie pracy. Jeżeli nie skorzystamy z tego świadczenia urlop nam przepada. 

5) Badania na dodatkowe badania 

Pracownikowi, który pracował w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych i pyłów zwłókniających powinien zażądać wykonania badań na koniec zatrudnienia. Koszt badań powinien być w tym przypadku pokryty przez pracodawcę (art. 229 par. 5 kodeksu pracy). 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~piotr | 2014-07-13 13:47
jestem kierowcą c+e wypowiadam umowę pracodawcy jakie dokumenty powinieniem dostac od pracodawcy

Najnowsze porady