Napoje dla pracowników w czasie upałów

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych - odpowiednich napojów, zwłaszcza w upalne dni.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić napoje nieodpłatnie. Powinny być one udostępnione pracownikom w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Nie ma żadnego ograniczenia ilościowego - napojów powinno starczyć dla każdego pracownika. Bez znaczenia jest również to, czy pracownik pracuje na stanowisku, na którym cały dzień utrzymuje się wysoka temperatura, czy też tylko przez kilka godzin. W przepisach nie określono czasu, przez jaki wysoka temperatura ma się utrzymywać w pomieszczeniu, aby pracodawca musiał dostarczyć pracownikom napoje.

Napoje należą się pracownikom zatrudnionym:

- w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25o C;

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25o C;

- przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet;

- na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o C.

W obowiązku pracodawcy leży również zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych do przygotowywania oraz spożywania napojów. Jeśli w zakładzie brakuje bieżącej wody, pracodawca musi dostarczać wodę do celów higienicznych.

Wodą zdatną do picia jest woda zbadana pod względem higieniczno-sanitarnym jako nadająca się do spożycia przez ludzi - w przypadku wodociągów miejskich i gminnych badania przydatności wody do spożycia przez ludzi prowadzą właściwe stacje sanitarno-epidemiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jeśli woda wodociągowa nie nadaje się do spożycia, pracodawca musi zapewnić pracownikom inne napoje. Ilość, rodzaj oraz temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych.

W okresach dużych upałów pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie napoje chłodzące, ponieważ zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do szczególnie poważnych w skutkach wypadków przy pracy - odpowiedzialność za nie mogą ponosić pracodawcy w związku z dopuszczaniem pracowników do pracy w warunkach naruszeń przepisów BHP.

Niedostarczanie w upalne dni napojów chłodzących jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, który może o tym fakcie powiadomić Inspekcję Pracy, a ta nałożyć na pracodawcę karę grzywny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

R
ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r., Nr 60, poz. 279 ze zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady