Jak pozbyć się negatywnych emocji?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Negatywne emocje szkodzą nam i innym ludziom - niszczą nasze ciało i umysł, są przyczyną drobnych przykrości, ale też poważnych cierpień. Destrukcyjne stany umysłu powodują niskie poczucie własnej wartości albo nadmierną pewność siebie (wyrażaną poprzez negatywny stosunek do innych ludzi), brak współczucia, a także niezdolność do nawiązywania bliskich stosunków z ludźmi. Na szczęście istnieją metody, dzięki którym szybko zwalczymy negatywne emocje.

Techniki pozbywania się negatywnych emocji

Zmiana submodalności

Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, należy skupić się mocno na swoim wnętrzu i obserwować to, co się w nim dzieje. Emocja może przybrać wygląd czarnej kropki w środku ciała albo kawałka poruszającego się metalu. Musimy otworzyć się na to doświadczenie i zapisywać na kartce każdą wizualną, dźwiękową oraz kinestetyczną cechę tej emocji.

Ćwiczenie:

1. Wyobrażamy sobie sytuację, w której zwykle się stresujemy/denerwujemy/martwimy. Próbujemy wczuć się w to wyobrażenie, staramy się poczuć emocję, której chcemy się pozbyć. Do następnego kroku przechodzimy dopiero wtedy, gdy faktycznie odczujemy ją w swoim ciele.

2. Wskazujemy miejsce w swoim ciele, gdzie odczuwamy daną emocję - pokazujemy ją sobie ręką.

3. Dokładnie określamy wygląd emocji, przede wszystkim jej formę (ciało stałe, ciecz, gaz). Następnie używamy poniższej listy submodalności:

Odczucia wzrokowe:

 • kształt (kula, kwadrat, bez kształtu, ...);
 • wielkość (zaznaczamy rękoma);
 • kolor;
 • aktywność (jeśli się porusza to w jaki sposób, w jakim kierunku).

Odczucia słuchowe:

 • głośność;
 • tempo;
 • ton.

Odczucia kinestetyczne:

 • ciężkość;
 • temperatura;
 • powierzchnia (gładka, szorstka, ...).

4. Chwytamy to uczucie dłonią i wyciągamy ze swojego ciała, kładąc przed sobą - nie będzie na nas wpływać. Czasami negatywna emocja może siedzieć zbyt mocno lub mieć formę, która utrudnia jej wyciągnięcie. Ale i na to jest sposób - wyobrażamy sobie odpowiednie narzędzie (nożyce, szczypce, wiadro) i za jego pomocą wyciągamy emocję.

5. Zmieniamy każdą submodalność tej emocji na taką, która najbardziej nam pasuje. Nowa forma uczucia ma być dla nas przyjemna i relaksująca (możemy zmienić kolor, stan skupienia czy temperaturę). Przechodzimy przez każdą submodalność, powoli i uważnie zmieniając ją na pożądaną.

6. Kiedy dokonamy zmian, spoglądamy na nową emocję i zadajemy sobie pytanie: "Czy ta emocja jest taka, jaką chcemy mieć w swoim ciele?". Jeśli tak, przechodzimy do następnego kroku, a jeśli nie - wracamy do punktu 5 i dokonujemy dodatkowych zmian.

7. Chwytamy nową emocję i wkładamy je do swojego ciała - w miejsce starego uczucia. Czujemy jak przyjemnie się tam osadza i relaksująco działa na nasze wnętrze. Przez chwilę wyobrażamy sobie, jak ta emocja tam zamieszkuje.

8. Ponownie wyobrażamy sobie stresującą sytuację z początku ćwiczenia (z nową emocją!) i obserwujemy nasze odczucia.

Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia (Emotional Freedom Techniques, EFT) 

EFT pozwala leczyć różne problemy emocjonalne i somatyczne. Za punkt wyjścia przyjmuje twierdzenie, że przyczyną wszelkich negatywnych emocji jest zakłócenie układu energetycznego naszego ciała.

Wstępem do procedury opukiwania jest tzw. Ustawienie, które rozpoczynamy od opukiwania od Punktu Karate lub masowania Punktu Serca (węzeł limfatyczny) - neutralizuje ono tzw. Odwrócenie Psychologiczne. Następnie przechodzimy do tzw. rundy negatywnej, przejściowej i pozytywnej. Ostatnia część wymaga skupienia się na uwolnieniu od problemu i wykreowaniu stanu spokoju.

Przykładowe ćwiczenie:

1. Opukujemy Punkt Karate i wypowiadamy następujące zdanie: Mimo, iż nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu, to szczerze i głęboko akceptuję siebie (powtarzamy ok. 6-10 razy).

2. Przechodzimy do rundy negatywnej czyli opukiwania sekwencji punktów od Punktu Brwi do Punktu Głowy. Przy każdym punkcie wypowiadamy "przypominacz":

 • Punkt Brwi 1: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Brwi 2/Bok Oka: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Pod Okiem: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Wąsów: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Brody: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Obojczyka: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Boczny: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Głowy: Nie wierzę w pozytywne zmiany w moim życiu (tu można włączyć jeszcze procedurę 9-gamową);

3. Przechodzimy do rundy przejściowej, w której znów opukujemy te same punkty, ale wypowiadamy inne zdania:

 • Punkt Brwi 1: Otwieram się na pozytywne zmiany w moim życiu;
 • Punkt Brwi 2/Bok Oka: Wiara w pozytywne zmiany jest dobra i bezpieczna dla mnie i dla moich bliskich;
 • Punkt Pod Okiem: Wybieram pozytywne zmiany w moim życiu, nawet jeśli nie do końca w nie wierzę;
 • Punkt Wąsów: Dlatego też całkowicie uwalniam się od tego braku wiary w siebie i pozytywne zmiany; 
 • Punkt Brody: Wybaczam wszystkim, którzy zaszczepili we mnie tę niewiarę;
 • Punkt Obojczyka: Wybaczam sobie wszystko, czym się przyczyniam do tej niewiary w pozytywne zmiany;
 • Punkt Boczny: Wierzę w to, że moje życie może się zmienić pozytywnie;
 • Punkt Głowy: Dlatego teraz bezpiecznie wybieram pozytywne zmiany w moim życiu.

4. Przechodzimy do rundy pozytywnej, którą powtarzamy przynajmniej 6 razy:

 • Punkt Brwi 1: To wspaniałe, że moje życie zmienia się pozytywnie;
 • Punkt Brwi 2/Bok Oka: Jestem szczęśliwy/-a, że wszystko w moim życiu zmienia się pozytywnie;
 • Punkt Pod Okiem: Te zmiany przynoszą mi spokój wewnętrzny i poczucie bezpieczeństwa;
 • Punkt Wąsów: Cieszę się pozytywnymi zmianami w moim życiu;
 • Punkt Brody: Te zmiany przynoszą mi szczęście i radość (nowy związek, nową pracę, itp.);
 • Punkt Obojczyka: Cieszę się, że uwierzyłem/-am w pozytywne zmiany w moim życiu; 
 • Punkt Boczny: Jestem szczęśliwy/-a, że pozytywne zmiany w moim życiu są dobre dla mnie i dla moich bliskich;
 • Punkt Głowy: Cieszę się, że pozytywne zmiany w moim życiu przynoszą mi miłość i szczęście.

Powinniśmy stosować te techniki jak najczęściej. Po pewnym czasie wejdą nam w nawyk i będziemy wstanie przeprowadzać ćwiczenia, nawet bez wyciągania uczucia z ciała. Umiejętność kontrolowania własnych emocji pozwoli nam cieszyć się lepszą jakością życia. 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady