Znaczenie skrótów i obcych zwrotów, których nie wypada nie znać

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Przedstawiamy listę popularnych skrótów i obcych zwrotów, które powinieneś znać. Dla ułatwienia posegregowaliśmy je w kolejności alfabetycznej.

Obce zwroty

a capella - bez towarzyszenia instrumentów, chóralnie

Alias - czyli, inaczej zwany

Aurea mediocritas - złoty środek (umiar)

Bon voyage - szczęśliwej podróży

B.Y.O.B. (ang. bring your own bottle) - przynieś własną butelkę - występuje jako adnotacja na zaproszeniu, żeby przyjść z własnym alkoholem

BTW (ang. by the way) - przy okazji, na marginesie

Carpie diem - chwytaj dzień

cf. (confer) - porównaj

Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem

CV (curriculum vitae) - życiorys

De facto - w rzeczywistości, w praktyce

De novo - na nowo, ponownie

e.g. (exempli gratia) - na przykład

Ecce homo - oto człowiek

Errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką

Et tu, Brute, contra me? - i Ty, Brutusie, przeciwko mnie?

etc. (et cetera) - i tak dalej

ex libris - z księgozbioru (kogoś)

Faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem swojego losu

Ferro et igni - ogniem i mieczem

Festina lente! - spiesz się powoli!

Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło

Flagrante delicto - na gorącym uczynku

Fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym

Gloria victis - chwała zwyciężonym

Homo homini lupus - człowiek człowiekowi wilkiem

Humana non sunt turpia - co ludzkie, nie hańbi

Iacta alea est! - kości zostały rzucone!

ibid. (ibidem) - w tym samym dziele, dzieło poprzednio zacytowane

In articulo mortis - w obliczu śmierci

In vitro - w laboratorium

Lavare manus - umywać ręce

Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz

Manus manum lavat - ręka rękę myje

Mea culpa - moja wina

Memento mori - pamiętaj o śmierci

n.b. (nota bene) - nawiasem mówiąc

Nihil novi - bez zmian

Nolens volens - chcąc nie chcąc

Non compos mentis - niespełna rozumu

Non omnis moriar - nie wszystek umrę

Nuda veritas - naga prawda

op. cit. (opus citatum) - dzieło wcześniej zacytowane

Optimum - najlepsze rozwiązanie

Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą

Per omnia - w każdym przypadku

Post factum - po fakcie

P.S. (post scriptum) - dopisek do listu, artykułu, itp., umieszczony na końcu, po podpisie autora

Pro publico bono - dla dobra ogółu

Qui rogat, non errat - kto pyta, nie błądzi

Quo vadis Domine? - dokąd zmierzasz Panie?

R.S.V.P. (fran. repondez s'il vous plait) - proszę odpowiedzieć - na zaproszeniu oznacza prośbę o wcześniejsze potwierdzenie swojego przybycia

Randez vous - spotkanie (zwykle dwojga sympatyzujących ze sobą osób, w umówionym miejscu i czasie)

Savoir-vivre - ogłada, dobre maniery

Sensu stricto - w znaczeniu ścisłym

Tabula rasa - czysta tablica

Vade mecum! - postępuj jak wskazano (dosł. chodź ze mną)

Veni, vidi, vici - przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Versus - przeciw

Verte - obróć (słowo umieszczane na końcu stronicy)

VIP (Very Important Person) - bardzo ważna osoba

Vice versa - odwrotnie

Virtuti militari - męstwu żołnierskiemu

Votum separatum - zdanie odrębne

Vox populi - głos ludu

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~Ciastko xd | 2013-04-22 22:18
:)

Najnowsze porady