SŁOWNIKI

Naturalne planowanie rodziny (NPR)

Naturalny i ekologiczny styl życia, umożliwiający kobiecie i mężczyźnie zaplanowanie poczęcia dziecka w sposób wolny i świadomy, bez stosowania sztucznych metod antykoncepcji. Podstawą NPR jest znajomość przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety. Do metod naturalnego planowania rodziny zalicza się:
  1. Metodę owulacji (Billingsa) polegającą na codziennej obserwacji śluzu szyjkowego.
  2. Metodę termiczną polegającą na codziennych pomiarach temperatury ciała, co pozwala ustalić koniec fazy płodności.
  3. Metodę termiczną poszerzoną polegającą na połączeniu pomiaru temperatury ciała z obliczeniami na odpowiedniej karcie wykresu.
  4. Metodę objawowo-termiczną polegającą na połączeniu wszystkich powyższych metod w połączeniu z dodatkowymi obliczeniami i kartą wykresu.
Najpopularniejszymi metodami naturalnego planowania rodziny są: metoda Billingsa czyli obserwacji śluzu szyjkowego (podczas dni płodnych jest on jasny, gładki i rozciągliwy) oraz metoda termiczna (w czasie owulacji temperatura ciała kobiety wzrasta o ok. 0,5°C, ponadto może odczuwać ból kręgosłupa, piersi lub jajników).

Tagi