Jak dostać się na Harvard?

Poradopedia.pl  |   |  + 2  |  Ocena: (głosy: 1)

Dla wielu osób studia na Harvardzie to największe marzenie, z którego jednak często rezygnują. Zwykle wynika to z niewiary we własne możliwości. A tymczasem okazuje się, że droga na tak prestiżowe studia wcale nie musi być kręta i wyboista.

Wydziały

Uniwersytet Harvarda składa się z wydziałów, w ramach których nauka odbywa się w Collegu lub w jednej ze szkół o charakterze magisterskim bądź doktorskim. Trzeba pamiętać, że każda ze szkół magisterskich wymaga wcześniejszego zdobycia tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika na dowolnej uczelni (nie musi to być Harvard College).

 1. Faculty of Arts and Sciences (FAS) - nauki humanistyczne, społeczne, stosowane, inżynieryjne i przyrodnicze.
 2. Harvard Medical School (HMS) - nauki medyczne.
 3. Harvard School of Dental Medicine (HSDM) - stomatologia.
 4. Harvard Divinity School (HDS) - religioznawstwo.
 5. Harvard Law School (HLS) - prawo i nauki prawnicze.
 6. Harvard Business School (HBS) - wydział zarządzania oferujący studia MBA i jedna z pierwszych szkół bieznesowych na świecie.
 7. Graduate School of Design (GSD) - architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka i projektowanie.
 8. Harvard Graduate School od Education (HGSE) - kształci nauczycieli, trenerów i menadżerów edukacji.
 9. School of Public Health (HSPH) - zdrowie publiczne.
 10. Harvard Kennedy School of Government (HKS) - nauki polityczne, stosunki międzynarodowe i administracja publiczna.

Rekrutacja

Poniżej znajduje się lista szkół Uniwersytetu Harvarda oraz najważniejsze wymagania dla kandydatów.

Harvard College

Czteroletnie studia licencjackie (BA, BSc), które w Stanach Zjednoczonych stanowią podstawowy poziom wykształcenia wyższego. Licencjat na kierunkach ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych.

Wymagania:

 • zgłoszenia składają licealiści w pierwszym półroczu klasy maturalnej;
 • napisanie esejów stanowi najważniejszą część aplikacji;
 • konieczność zdania egzaminów SAT Reasoning Test oraz SAT Subject Test.

Harvard Graduate School of Arts and Sciences

Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (MA, MSc) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD). Wiele kierunków studiów (nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/Bsc lub jego odpowiednika zdobytego w toku co najmniej czteroletnich studiów;
 • konieczność zdania egzaminów GRE;
 • wybrane programy wymagają przedstawienia pisemnej próbki własnej pracy naukowej.

Harvard Business School

Dwuletnie studia magisterskie (MBA) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DBA). Zarządzanie w biznesie (MBA).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • w większości przypadków wymagane jest przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe;
 • konieczność zdania egzaminów GMAT.

Harvard Divinity School

Jednoroczne, dwuletnie lub trzyletnie programy magisterskie (MTh, MTS, MDiv) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DTh). Religioznawstwo.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zdania egzaminów GRE.

Harvard Medical School

Czteroletnie studia medyczne pierwszego stopnia (MD - odpowiednik polskiego magisterium) lub kilkuletnie studia pierwszego stopnia łączone ze studiami doktoranckimi (MD-PhD).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zdania egzaminów MCAT;
 • spędzenie przynajmniej jednego roku studiów na amerykańskiej lub kanadyjskiej uczelni;
 • konieczność zaliczenia na studiach pierwszego stopnia (BA, BSc) zestawu odpowiednich przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka) oraz matematyki - w praktyce oznacza to konieczność odbycia studiów licencjackich w Stanach Zjednoczonych.

Harvard School of Dental Medicine

Cztero- lub pięcioletnie studia stomatologiczne pierwszego stopnia (DMD - odpowiednik polskiego magisterium), studia magisterskie lub doktoranckie zakończone projektem badawczym (odpowiednio MMSc oraz DMSc).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zaliczenia na studiach pierwszego stopnia (BA/BSc) zestawu odpowiednich przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka) oraz matematyki - w praktyce oznacza to konieczność odbycia studiów licencjackich w Stanach Zjednoczonych.

Harvard School od Public Health

Studia magisterskie (MPH, MSc, MOH) lub studia doktoranckie (DPH, DSc). Zdrowie publiczne.

Wymagania:

 • większość programów wymaga posiadania tytułów MD, JD, MBA, PhD, DSc lub ich odpowiedników;
 • konieczność zdania egzaminów GRE.

Harvard Law School

Trzyletnie studia prawnicze pierwszego stopnia (JD - odpowiednik polskiego magisterium), roczne studia magisterskie dla prawników (LLM) lub bardzo selektywne studia doktoranckie (SJD).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika oraz konieczność zdania egzaminów LSAT, aplikując na program JD;
 • posiadanie tytułu JD, LLB lub magisterium z prawa, aplikując na program LLM;
 • posiadanie tytułu LLM z Harvardu lub wiodącej szkoły prawa w Stanach Zjednoczonych, aplikując na program SJD.

Harvard Graduate School of Design

Półtora-, dwu- oraz trzyletnie programy studiów magisterskich (MArch, MLA, MUP, MDesS) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DDes, PhD). Architektura i planistyka.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zdania egzaminów GRE;
 • portfolio zawierające najważniejsze prace kandydata związane z projektowaniem.

Harvard School of Engineering and Applied Sciences

Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (MSc, ME) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD). Inżynieria.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zdania egzaminów GRE.

Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government)

Roczny program MC/MPA, dwuletnie programy magisterskie (MPA, MPP, MUP) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD). Administracja publiczna.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika;
 • konieczność zdania egzaminów GRE lub GMAT w zależności od wymagań konkretnego programu.

Harvard Graduate School of Education

Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (EdM) lub kilkuletnie studia doktoranckie (EdD, EdLD). Pedagogika i edukacja.

Wymagania:

 • posiadanie co najmniej tytułu BA/BSc;
 • konieczność zdania egzaminów GRE (lub GMAT w przypadku programu EdLD).

Oprócz podstawowych dokumentów zgłoszeniowych, należy przedstawić wykaz dotychczasowych ocen oraz listy rekomendacyjne, a także eseje na wcześniej zadane tematy i zaświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego (najczęściej TOEFL). Większość szkół wymaga także zaświadczenia o stanie konta lub potwierdzenia przyznania finansowej pomocy. Wspólnym elementem procesu rekrutacji jest przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Wstęp na amerykańskie uczelnie ułatwiają następujące certyfikaty:

TOEFL - Test of English as a Foreign Language - egzaminy opracowywane są w dwóch wersjach: tradycyjnej "papierowej" oraz elektronicznej.

SAT I - Scholastic Aptitude Test I - egzamin z matematyki i języka angielskiego, sprawdzający zdolność logicznego myślenia i zaawansowanie słownictwa.

SAT II - Scholastic Aptitude Test II - egzamin z różnych przedmiotów. Do wyboru: literatura anglojęzyczna, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka i języki obce.

GRE i GMAT - egzamin GRE zdają kandydaci na studia magisterskie lub doktoranckie w USA (oprócz studiów biznesowych, medycznych i prawniczych. Egzamin GMAT zdają kandydaci na studia biznesowe.

LSAT - test wymagany przy przyjęciach na studia prawnicze.

MCAT - test wymagany przy przyjęciach na studia medyczne.

DAT - test wymagany przy przyjęciach na stomatologię.

Przydatne strony internetowe:

www.harvard.edu 

www.droganaharvard.pl

www.toefl.org 

www.ets.org

www.gre.org  

www.gmat.org

www.mba.com

www.lsat.org

www.aamc.org

www.ada.org 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 2

Najnowsze porady