Co grozi za niezłożenie deklaracji PIT w terminie?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje rozliczyć się z osiągniętych w poprzednim roku podatkowym dochodów do 30 kwietnia. W 2011 roku termin ten jest nieco dłuższy i upływa 2 maja o północy. Deklarację można zanieść do Urzędu Skarbowego osobiście, wysłać pocztą albo złożyć elektronicznie z podpisem elektronicznym lub bez. Należy jednak zrobić to w terminie, bo w przeciwnym wypadku grozi nam kara.

Za niezłożenie deklaracji PIT w terminie Urząd Skarbowy może nałożyć karę.

Sprawy karne skarbowe o wykroczenia skarbowe załatwiane są najczęściej przez Urzędy Skarbowe w trybie mandatowym. Zarówno niezłożenie zeznania podatkowego, jak i niezapłacenie podatku w terminie jest zagrożone sankcją karną skarbową. Ci, którzy notorycznie nie wpłacają podatku w terminie, mogą zostać ukarani grzywną w sposób podobny jak za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli od 138,60 zł do 27 720 zł. Urząd Skarbowy może też ukarać podatnika mandatem karnym w wysokości maksymalnie 2 772 zł (czyli kwotą nieprzekraczającą podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1 386 zł).

Od wysokości niezapłaconej kwoty podatku zależy to, czy fiskus uzna to za wykroczenie skarbowe czy też przestępstwo karne skarbowe. Jeżeli kwota ta nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, czyli obecnie 6 930 zł, będzie to wykroczenie skarbowe. Powyżej tej kwoty – fiskus uzna to już za przestępstwo karne skarbowe.

Jeśli deklaracja PIT zostanie złożona kilka dni po 2 maja, zanim fiskus stwierdzi jej brak, warto wystosować pismo do Urzędu z wnioskiem o odstąpienie od karania, podając przyczynę niezłożenia zeznania podatkowego w terminie. Jest to potocznie zwany „czynny żal”. W takich sytuacjach Urzędy Skarbowe zazwyczaj odstępują od nakładania kar. Zawiadomienie to należy złożyć wraz ze spóźnionym zeznaniem podatkowym.

Należy pamiętać, że spóźnienie się ze złożeniem deklaracji PIT pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Ministerstwo Finansów zwraca szczególną uwagę na wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną za pomocą programów udostępnianych przez firmy komercyjne. W takich programach mogą bowiem pojawiać się błędy, w efekcie których podatnik co prawda otrzymuje urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), ale organy podatkowe nie uznają takiej deklaracji e-PIT.

Aby być pewnym złożenia deklaracji e-PIT, należy korzystać z oprogramowania do przesyłania zeznań i deklaracji przez Internet, które udostępnia Ministerstwo Finansów.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.