Jak przekazać 1% podatku?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • Emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Osoby te muszą wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcą przekazać 1% swojego podatku. Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/. Aby organizacja mogła otrzymać 1% musi we właściwym terminie sporządzić i przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Na liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1% mogą znaleźć się również te, które w 2011 roku zostały objęte abolicją, czyli nie dotrzymały terminu przekazania sprawozdania. Oprócz tego należy sprawdzić, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o likwidacji lub upadłości organizacji.

 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego pola w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38). Po wyliczeniu podatku w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać numer KRS (znajdziemy go na liście publikowanej przez MPiPS i w serwisie ngo.pl. Trzeba mieć pewność, że wybrana organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2010 rok, w przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości.

 

Następnie wpisuje się kwotę przekazywaną OPP (nie więcej jednak niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania. Na jednym formularzu PIT można przekazać 1% tylko jednej organizacji. W przypadku rozliczania się na więcej niż jednym, podatnik może w każdym z nich wpisać inną nazwę OPP. Aby mieć pewność, że organizacja właściwie rozdysponuje przekazane jej środki finansowe, można w rubryce „Informacje uzupełniające” wskazać konkretny cel, na który przekazujemy 1% podatku.

 

Można wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych organizacji, wówczas informacje te przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wystarczy w formularzu PIT zakreślić odpowiednią rubrykę (np. w PIT-37 pozycja nr 127). 

 

Teraz już można złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek. 1% zostanie przekazany OPP wtedy, gdy podatek należny będzie zapłacony w pełnej wysokości przez podatnika. Ryczałtowcy powinni tego dokonać do 31 stycznia, natomiast pozostali podatnicy do 30 kwietnia. W przypadku nie dotrzymania terminu, podatek wraz z odsetkami można zapłacić później (w ciągu kolejnych dwóch miesięcy od momentu upływu terminu składania zeznań podatkowych).

 

Urząd Skarbowy jest zobowiązany przekazać 1% przelewem na konto wybranej organizacji; ma na to czas do lipca. Z przekazywanej kwoty Urząd potrąca koszty przelewu.   

 

1% można również przekazać w korekcie zeznania podatkowego, ale tylko wtedy gdy formularz zostanie złożony w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (ryczałtowcom termin ten mija 31 stycznia; pozostałym podatnikom - 30 kwietnia). Jeśli nastąpiła pomyłka i podatnik zadeklarował większy niż 1% podatku dla wybranej OPP a później złożył korektę - Urząd musi zwrócić nadpłatę, czyli różnicę pomiędzy dobrze obliczoną a tą zawyżoną kwotą.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.