Jak odliczyć Internet od podatku?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Internet od podatku mogą odliczyć:

  • Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

 

Aby odliczyć Internet od podatku należy zsumować roczne wydatki potwierdzone fakturami VAT i wypełnić załącznik PIT/O.

 

Ulga na Internet przysługuje podatnikowi, którego dane osobowe znajdują się na fakturze i którego adres zamieszkania podany w formularzu PIT jest zgodny z adresem na fakturze VAT.

 

Osoby mieszkające pod tym samym adresem mogą odliczyć we własnym zakresie wydatki poniesione na Internet, jeśli mają faktury wystawione na własne nazwisko. Małżonkowie muszą posiadać faktury wystawione na nazwisko obojga.

 

Internet można odliczyć wtedy, gdy jest się w posiadaniu kompletu faktur i potwierdzeń dokonanych wpłat. Przy korzystaniu z ulgi na Internet za 2010 rok Urzędy Skarbowe będą również honorować e-faktury.

 

Ile można odliczyć?

 

Odliczając wydatki poniesione na Internet należy pamiętać o obowiązujących limitach. Odliczyć od dochodu można maksymalną kwotę czyli 760 zł (nawet, gdy wydatki znacznie przekroczyły limit). Małżonkowie mogą skorzystać z ulgi w podwójnej wysokości, jeśli faktura została wystawiona na oboje – odliczą wówczas nawet do 1520 zł.

 

W przypadku posiadania pakietu telewizji kablowej i Internetu, opłaty za poszczególne usługi muszą być wyszczególnione – oczywiście jeśli chcemy skorzystać z ulgi na Internet.

 

Co można odliczyć a czego nie?

 

Ulga dotyczy tylko usługi dostępu do Internetu. Nie wlicza się do niej wydatków poniesionych m.in.: na obsługę techniczną czy instalację sprzętu.

 

Nie ważny jest również sposób łączenia się z siecią (nie musi to być Internet stacjonarny – stałe łącze). W formularzu PIT można uwzględnić więc koszty kablowego, radiowego i mobilnego Internetu. Odliczenia mogą dokonać także podatnicy, którzy posiadają dostęp do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych w telefonie komórkowym. Należy tylko pamiętać, że użytkownik musi korzystać z sieci w miejscu zamieszkania i posiadać faktury, na których wskazane są wyraźnie opłaty za Internet i osobno za inne media.  

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady