Jak założyć firmę w Czechach?

mittal  |   |  + 3  |  Ocena: (głosy: 0)
Aby osoba fizyczna mogła założyć działalność gospodarczą w Czechach musi przedstawić wypis o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w Czechach oraz z kraju stałego pobytu.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest karta przedsiębiorcy lub koncesja (w przypadku konieczności uzyskania koncesji.

Jeżeli obywatel Unii ma zamiar wykonywać usługi na terytorium Czech do 3 miesięcy bez zamiaru osiedlenia się Czechach, zwolniony jest z obowiązku zgłaszania swojej działalności gospodarczej w urzędzie - Zivnostenskym Urade. Musisz jednak posiadać zagraniczną kartę przedsiębiorcy.

Jeżeli okres wykonywania usługi przekracza 3 miesiące, wymaga się zgłoszenie działalności usługowej do Zivnostensky Urad na formularzu Ohlaseni zivnosti. Następnie na podstawie swojej karty przedsiębiorcy, otrzymujemy pozwolenia na prowadzenie działalności usługowej w Czechach w formie zivostenskeho listu. Opłata wynosi 1000 koron czeskich, tj. ok. 25 EUR.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 3
~Monika z Czech | 2013-04-19 14:15
W pełni polecam Czechy :)

Główne korzyści:
- wysoka chłonność rynku czeskiego zważywszy na znaczący poziom rozwoju kraju, pomimo mniejszego obszaru gospodarczego;
- znacznie mniej zbiurokratyzowane środowisko do prowadzenia działalności, a także często i spore oszczędności odnośnie obciążeń podatkowych oraz administracyjnych zważywszy na prosty system podatkowy;
- łatwość oraz dostępność uzyskiwania pozwoleń oraz koncesji – dzięki elastycznym przepisom prawa czeskiego;
- większa wyrozumiałość w kontekście kar i mandatów skarbowych.

Zainteresowanych tematem odsyłam, na http://www.firmy-czechy.pl/
~Lepiej założyć firmę na Słowacji | 2010-10-17 20:55
Lepiej zarejestrować działalność gospodarczą na Słowacji lub odrazu założyć spółkę na Słowacji - mniejsza biurokracja, brak podatku od dywidend, nie trzeba posiadać kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki, niższe zusy. W załatwieniu formalności pomagają specjalistyczne firmy, np. POLS TRADE z Żyliny - www.pols.sk

Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.