Konto bankowe - co powinieneś wiedzieć o numerze rachunku bankowego

Poradopedia.pl  |   |  + 2  |  Ocena: (głosy: 0)

Z czego składa się numer konta bankowego, czego można się z niego dowiedzieć i jak sprawdzić czy jest poprawny.

Czek, przelew, numer konta

Numery rachunków bankowych - NRB i IBAN

W Polsce wszystkie numery kont bankowych są zgodne ze standardem NRB (NRB - Numer Rachunku Bankowego). Numer ten jednocześnie jest łatwy do przekształcenia w numer rachunku zgodny ze standardem IBAN (International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), który jest międzynarodowym standardem numeracji kont bankowych.

Aby otrzymać rachunek w formacie IBAN, należy dodać przed numerem konta NRB dwuliterowe oznaczenie kraju - w przypadku Polski jest to PL.

Numery rachunków zgodne ze standardem IBAN składają się z:

 • dwuliterowego kodu kraju zgodnego ze standardem ISO-3166-1 (dla Polski - PL)
 • dwucyfrowej sumy kontrolnej
 • właściwego numeru rachunku bankowego (BBAN - Basic Bank Account Number)

Numery rachunków bankowych w Polsce składają się z 36 cyfr:

 • pierwsze dwie cyfry stanowią sumę kontrolną
 • kolejne 8 cyfr to identyfikator banku, oddziału banku lub innej instytucji prowadzącej rachunek
 • ostatnie 16 cyfr stanowi numer rachunku klienta 

Opis formatu rachunku bankowego NRB

Numer rachunku bankowego - opis formatu NRB i IBAN / oprac. własne

Cyfry kontrolne, od których zaczyna się numer rachunku bankowego, są wyliczane w celach kontrolnych z pozostałych cyfr (więcej o tym poniżej).

Identyfikator banku, oddziału lub instytucji dodatkowo zbudowany jest wg następujących zasad:

 • składa się z 8 cyfr
 • pierwsze trzy lub cztery cyfry są tzw. symbolem wyróżniającym banku
  • jeżeli rachunek prowadzony jest przez bank spółdzielczy - są to pierwsze 4 cyfry numeru (identyfikatora)
  • w pozostałych wypadkach symbolem wyróżniającym banku są pierwsze 3 cyfry
 • ostatnia cyfra identyfikatora jest cyfrą kontrolną wyliczoną z pozostałych 7 cyfr

Numer rachunku klienta - jest to osobisty numer klienta / właściciela rachunku prowadzonego w banku.

Numery rachunków bankowych często dla ułatwienia zapisywane są wraz ze spacjami lub znakiem "-", aczkolwiek warto wiedzieć, że wewnętrzne systemy banków nie akceptują innych znaków niż litery i cyfry, przez co wpisanie "czytelnie" zapisanego numeru konta może skutkować błędem.

Czego możemy dowiedzieć się z numeru konta

Dysponując numerem rachunku możemy w łatwy sposób ustalić:

 1. Czy podany numer rachunku jest poprawny - co możemy ustalić przede wszystkim sprawdzając format numeru, czy numer składa się z 36 cyfr oraz w oparciu o wyliczoną sumę kontrolną
 2. W jakim banku prowadzony jest rachunek - dzięki zawartemu w numerze rachunku identyfikatorowi banku oraz jego oddziału.

Skorzystaj z narzędzia dostępnego na stronach Poradopedia.pl, aby łatwo sprawdzić czy numer konta jest poprawny oraz dowiedzieć się w jakim banku prowadzony jest rachunek.

Dlaczego trudno o pomyłkę w numerze konta

Każdy numer rachunku bankowego zawiera tzw. sumę kontrolną - są to dwie cyfry poprzedzające właściwy numer rachunku bankowego. Cyfry te są wynikiem przeprowadzenia szeregu operacji matematycznych na numerze konta.

Za każdym razem gdy wykorzystujemy numer rachunku jego suma kontrolna jest sprawdzana - na numerze konta przeprowadzane są te same operacje matematyczne i otrzymany wynik porównywany jest z sumą kontrolną.

W ten sposób bardzo łatwo jest wykluczyć drobne pomyłki przy przepisywaniu lub dyktowaniu numeru konta - trudno jest o przypadkową pomyłkę, aby suma kontrolna pozostała ta sama.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 2
~natalia | 2012-07-07 11:08
36 cyfr śmiech na sali! Z 26 składa się nr konta bankowego, a w rubryce do nr ktoś się pomylił wpisując 27 cyfr...

Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady