Czy mogę się domagać odszkodowania za opóźnienie lotu?

zaba  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 2)
W przypadków znacznych opóźnień większych niż 2 godziny dla lotów na trasach do 1500 km, 3 godziny dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km oraz 4 godziny dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza UE, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia i miejsca w hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne).

Jeżeli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu opłaty za lot (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto).

W przypadku odmówienia pasażerowi któregokolwiek z w/w rzeczy, można zgłosić skargę u przewoźnika.

W przypadku, gdy przewoźnik z kraju UE jest odpowiedzialny za opóźnienie lotu, pasażer ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie w wysokości do 4800 EUR za wszelkie poniesione szkody.

Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, pasażer może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę lub przeciwko obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

Polecane strony

Prawa pasażera
Międzynarodowy Port Lotnicazy Kraków-Balice

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Zobacz kalkulatory

Najnowsze porady