Parki Narodowe w Polsce - co warto zobaczyć?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Parki Narodowe odgrywają ważną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wiele z nich posiada przygotowane szlaki, centra dydaktyczne i muzea przyrodnicze. Poniżej przedstawiamy listę tych, które znajdują się w naszym kraju.

Parki Narodowe w Polsce

Pieniński Park Narodowy - zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych. Ma najwyższy wśród wszystkich Parków Narodowych wskaźnik nasilenie ruchu turystycznego w przeliczeniu na 1 ha. Jedną z atrakcji turystycznych jest Zamek w Czorsztynie. W Pieninach mieszka ponad 7 tys. gatunków zwierząt, m.in.: dziki, jelenie, rysie, borsuki, żbiki i kuny leśne).

Białowieski Park Narodowy - położony w województwie podlaskim. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej oraz największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Obszar Ochrony Ścisłej wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Tatrzański Park Narodowy - znajduje się w województwie małopolskim. Jego powierzchnię zajmują lasy, zbiorowiska wysokogórskich hal i turni oraz grunty rolne i wody. Można się tutaj poruszać tylko po oznakowanych ścieżkach - bardziej eksponowane miejsca są zaopatrzone w klamry i łańcuchy umożliwiające turystom bezpieczne dotarcie do celu. Na terenie Parku występuje ok. 30 jezior zwanych "stawami", a do największych należą: Morskie Oko i Wielki Staw Polski. Atrakcją turystyczną są liczne wodospady, m.in.: Wodogrzmoty Mickiewicza i Wielka Siklawa.

Park Narodowy "Ujście Warty" - obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty. To doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. W Parku znajduje się także dużo ścieżek przyrodniczych, m.in.: "Ptasi szlak".

Ojcowski Park Narodowy - znajduje się w województwie małopolskim. Występuje tu 218 gatunków zwierząt prawnie chronionych. Najpospolitszymi rybami żyjącymi w tutejszych wodach są: pstrąg potokowy i pstrąg tęczowy. Na uwagę zasługują również rzadkie ślimaki: pomrowy błękitne oraz wielkie.

Park Narodowy Gór Stołowych - położony na terenie Sudetów Środkowych, przy granicy polsko-czeskiej. W rozległych, zwartych kompleksach leśnych pospolicie występują: jelenie, dziki, lisy oraz drobne gryzonie. Cennym elementem fauny są wiewiórkopodobne nocne zwierzęta (orzesznica i koszatka), zamieszkujące głównie fragmenty lasów liściastych i mieszanych.

Kampinoski Park Narodowy - obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły. Na terenie Parku występują wydmy paraboliczne i wały wydmowe oraz bagna.

Karkonoski Park Narodowy - znajduje się w południowo-zachodniej części kraju. Park posiada 112 km szlaków turystycznych pieszych; są także szlaki narciarskie. W szczytowe partie prowadzą dwie kolejki linowe, a zimą funkcjonują wyciągi dla narciarzy.

Świętokrzyski Park Narodowy - położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór, część Pasma Kolonowskiego oraz Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej. Większość terenu zajmują lasy jodłowe i bukowe - w niższych partiach pasm górskich występują bory sosnowe i mieszane.

Bieszczadzki Park Narodowy - znajduje się w Euroregionie Karpackim. W Parku można spotkać takie zwierzęta jak: jeleń, ryś, dzik, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i wąż Eskulapa. Poza kręgowcami jest też dużo wyjątkowych owadów i pajęczaków.

Woliński Park Narodowy - położony w województwie zachodniopomorskim. Największą atrakcją krajobrazową jest wybrzeże klifowe nad Bałtykiem i Zalewem Szczecińskim, zaś najciekawszymi partiami Parku są stare lasy bukowe z rzadkimi roślinami. Wszystko to, co najcenniejsze znajduje się w obszarach ochrony ścisłej.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" - utworzony na terenie województwa pomorskiego. Ten malowniczy krajobraz leśny upodobały sobie jelenie, dziki, a nawet wilki. W wielu trudno dostępnych obniżeniach terenu zachowały się siedliska rzadkich ptaków - spotyka się tam czaple siwe i łabędzie, a czasem sokoły wędrowne.

Poleski Park Narodowy - położony w województwie lubelskim. Obejmuje liczne bagna, torfowiska, jeziora krasowe, a także naturalne kompleksy leśne. Fauna Parku liczy ok. 300 gatunków, w tym chronionych. Występują tu jelenie, łosie oraz dziki. Nad wodami można znaleźć rzadsze gatunki piżmaka i karczownika ziemnowodnego.

Roztoczański Park Narodowy - znajduje się na Roztoczu. Istnieje tu hodowla koników polskich, które biegają po specjalnie wyznaczonym terenie - żyją bez ingerencji człowieka, a dokarmiane są tylko w czasie zimy.

Biebrzański Park Narodowy - położony w województwie podlaskim. Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Biebrzański Park Narodowy jest wpisany na listę wodno-błotnych obszarów chronionych.

Słowiński Park Narodowy - leży w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją na wzgórzu Rowokół oraz szereg jezior. W Parku żyją: owady (na czele z rzadkimi motylami, chrząszczami i szkoczogonkami), płazy (ropuchy i żaby), gady (jaszczurki, padalce i żmije zygzakowate) oraz ssaki (jelenie, łosie, sarny, dziki, gronostaje, borsuki, piżmaki i bobry).

Babiogórski Park Narodowy - znajduje się przy granicy ze Słowacją. Występuje tu 70 gatunków zwierząt wysokogórskich oraz 54 objęte ochroną. W Parku swoje stanowiska mają tak rzadkie w Polsce gatunki roślin, jak: rogownica alpejska, tojad morawski, wyblin jednolistny czy zimoziół północny. Symbolem Parku jest okrzyn jeleni.

Drawieński Park Narodowy - utworzony na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Większość terenu zajmują lasy (ok. 80% powierzchni). W Parku znajduje się 20 obszarów ochrony ścisłej.

Narwiański Park Narodowy - znajduje się w województwie podlaskim. Park jest siedliskiem bardzo wielu zagrożonych gatunków ptaków, m.in.: bielika i bojownika bataliona. Na jednym z trzech stanowisk w Polsce występuje tu chroniony motyl dzienny - strzępotek edypus.

Gorczański Park Narodowy - obejmuje centralne pasmo Gorców. Występuje tu 185 gatunków kręgowców, z tego 21 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, m.in.: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, żbik, cietrzew, dzięcioł białogrzbiety, głuszec, orzeł przedni, puchacz i koszatka.

Wielkopolski Park Narodowy - położony na południe od Poznania. Występuje tu 18 obszarów ochrony ścisłej. Fauna Parku charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Z drapieżników można spotkać: kunę leśną, borsuka i lisa. Lasy stanowią ostoję dla saren, jeleni oraz dzików.

Magurski Park Narodowy - leży na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego. W Parku występuje 800 gatunków roślin oraz 200 gatunków zwierząt.

Wigierski Park Narodowy - jego powierzchnia to grunty leśne, wody i tereny użytkowane rolniczo. Mieszka tu prawie 300 gatunków kręgowców: 205 gatunków ptaków, 46 gatunków ssaków, 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów i 5 gatunków gadów.

Kwestie prawne związane z ochroną przyrody w Polsce reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~christina | 2012-06-22 20:46
U mnie na pierwszym miejscu jest Białowieski Park Narodowy, przepiękne miejsce, które warto choć raz odwiedzić

Zobacz kalkulatory

Najnowsze porady