Dziecko na rowerze a przepisy

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Jazda na rowerze to świetna forma rekreacji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Rowerzysta, jak każdy uczestnik ruchu drogowego ma swoje prawa i obowiązki - przepisy jasno mówią, kto może jeździć na rowerze i pod jakimi warunkami.

Dziecko w wieku do 7 lat

Nie może samodzielnie poruszać się po drodze - aby to robić, musi posiadać kartę rowerową, a takiej nie otrzyma. Dziecko w wieku do 7 lat może samodzielnie poruszać się częścią drogi przeznaczoną wyłącznie dla pieszych (chodnik). Ograniczenia nie obowiązują również w strefie zamieszkania.

Dziecko w wieku 7-10 lat

Może korzystać z drogi jedynie pod opieką innego rowerzysty w wieku powyżej 10 lat (osoba ta musi posiadać kartę rowerową, prawo jazdy lub być osobą pełnoletnią).

Dziecko w wieku powyżej 10 lat

Może poruszać się samodzielnie po drodze, jeśli posiada kartę rowerową. W przeciwnym wypadku może jeździć pod opieką osoby starszej lub posiadającej co najmniej kartę rowerową. Z dzieckiem w tym wieku nie można poruszać się po chodniku jako opiekun.

Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego poruszania się po drodze.

Osoba, która ukończyła 18 lat nie potrzebuje uprawnień do kierowania rowerem.

Jazda z opiekunem

Opiekun dziecka w wieku poniżej 10 lat:

  • niezależnie od szerokości chodnika, warunków atmosferycznych i innych przesłanek, może poruszać się po chodniku wraz z dzieckiem;
  • może jechać drogą po jej lewej stronie;
  • korzystając z przyczepki dla dzieci, może poruszać się po ścieżce rowerowej o ile szerokość pojazdu nie przekracza 90 cm.

Kupując rower, w pierwszej kolejności trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie dziecka, które zapewni odpowiednie wyposażenie. Rower powinien posiadać:

  • jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej (z przodu),
  • jedno światło odblaskowe barwy czerwonej oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające (z tyłu),
  • sprawny hamulec (przynajmniej jeden),
  • sygnał dźwiękowy.

Przed pierwszą wyprawą rowerową należy dokładnie poinformować dziecko, jak ma się zachowywać na drodze i jakie przepisy ruchu drogowego je obowiązują. Trzeba pamiętać, że gdy w danym miejscu nie ma drogi dla rowerów, rowerzysta powinien jechać poboczem z zachowaniem szczególnej ostrożności (w ostateczności może korzystać z pasa jezdni). W żadnym wypadku nie wolno rowerzystom jechać obok innego uczestnika ruchu drogowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 92, poz. 530).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady