Jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności rat?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 1)

Jeśli masz trudności ze spłacaniem rat kredytu i nie ma w tym Twojej winy, spróbuj dogadać się z bankiem. Jemu też zależy na tym, by porozumieć się z klientem bez narażania na spory sądowe. Jeśli więc straciłeś pracę lub chorujesz, możesz złożyć wniosek o zmniejszenie wysokości rat bądź czasowe ich zawieszenie.

Aby zmniejszyć wysokość rat, zaproponuj we wniosku kwotę raty, jaką będziesz w stanie spłacać co miesiąc. Uzasadnij powód niemożności płacenia rat w obecnej wysokości, ale pamiętaj że jeśli bank zgodzi się na Twoją propozycję, rat będzie więcej i dłużej będziesz spłacał kredyt.

Wniosek o czasowe zawieszenie rat trzeba dobrze uzasadnić i udokumentować. Będziesz musiał więc dołączyć do niego dokumenty potwierdzające Twoją obecną sytuację. Wniosek wraz z kserokopiami załączników składasz w  dwóch egzemplarzach.

Wniosek o odroczenie terminu płatności rat powinien wyglądać następująco:

 

W lewym górnym rogu kartki podajesz swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym.

W prawym górnym rogu kartki podajesz datę złożenia wniosku, a nieco niżej adres banku do którego składasz pismo.

Na środku kartki wpisujesz tytuł pisma, tj. Wniosek o odroczenie terminu płatności rat, a poniżej: dotyczy umowy kredytowej nr: ........../... r.

Poniżej tytułu pisma, we wstępie piszesz z czym zwracasz się do banku, np.: "Od dnia zawarcia z Państwem umowy kredytowej, moja sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu (z końcem stycznia b.r. straciłem pracę i do tej pory, pomimo poszukiwań nie udało mi się znaleźć nowego zatrudnienia), zwracam się więc z prośbą o odroczenie terminu płatności rat kredytu do dnia 1 czerwca 2012 roku."

Najważniejszą częścią wniosku jest uzasadnienie prośby. To, w jaki sposób ą umotywujesz, zadecyduje o jej pozytywnym rozpatrzeniu przez bank. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a decyzja zależy wyłącznie od banku i nie wynika z żadnych ogólnych przepisów. Prośbę możesz uzasadnić w następujący sposób: "31 stycznia 2012 roku pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Obecnie jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w ......, który skierował mnie na szkolenie. Po jego ukończeniu powinienem podjąć pracę od 1 czerwca 2012 roku. W związku z tym, będę mógł ponownie wywiązywać się z obowiązku spłacania rat kredytu. Jeszcze raz proszę o odroczenie terminu płatności rat do dnia 1 czerwca 2012 r."

Na końcu pisma, w lewym dolnym rogu wymieniasz załączniki - dokumenty, jakie dołączasz do wniosku. Muszą one potwierdzać Twoją naprawdę trudną sytuację życiową i finansową. Wśród nich może być np.: kopia pisma wypowiadającego umowę o pracę, zaświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, kopia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną, itp.).

Pod prośbą, w prawym dolnym rogu składasz własnoręczny podpis.

Ważne! Niektóre banki oferują tzw. wakacje kredytowe czyli zawieszenie spłaty całej raty raz w roku - wówczas wniosku nie trzeba uzasadniać. Być może Twój bank do takich należy.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Najnowsze porady