Zasady ruchu obowiązujące pieszych

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Wszyscy użytkownicy dróg muszą przestrzegać obowiązujących przepisów. Pieszo, możesz poruszać się tylko po chodnikach lub specjalnie wyznaczonych drogach, ewentualnie poboczem jezdni. Ponadto, musisz stosować się do poleceń osób kierujących ruchem, a także sygnałów i znaków drogowych. Poniżej znajdziesz ważne zasady obowiązujące pieszych.

Korzystanie z chodnika i innych dróg dla pieszych

Pamiętaj o tym, by zawsze korzystać z chodnika lub innej drogi dla pieszych, a gdy jej nie ma - z pobocza. Jeśli brak jest również pobocza, powinieneś iść jak najbliżej krawędzi jezdni. Poruszając się poboczem lub jezdnią, jesteś obowiązany chodzić lewą stroną drogi.

W przypadku zamknięcia chodnika dla ruchu, powinieneś iść jezdnią obok tego chodnika, o ile ruch pieszych nie został skierowany na inną część drogi. Natomiast w razie braku chodnika lub pobocza, możesz korzystać także z drogi dla rowerów - musisz jednak pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa rowerzystom.

Na obszarze zabudowanym, na drogach o dwóch jezdniach lub tam, gdzie kursują tramwaje, możesz korzystać tylko z przejścia dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię, poza przejściami dla pieszych jest dozwolone jedynie, gdy nie stwarza zagrożenia - wówczas musisz ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

W przypadku gdy przejście znajduje się dalej niż 100 metrów lub też znajdujesz się na skrzyżowaniu, dozwolone jest przejście przez ulicę w tym miejscu przy zachowaniu następujących zasad:

  • nie możesz stwarzać zagrożenia dla ruchu
  • musisz ustąpić pierwszeństwo przejeżdżającym pojazdom
  • powinieneś przejść na drugą stronę jak najkrótszą drogą (co w większości wypadków oznacza prostopadle do jezdni).

Ruch kolumny pieszych

To bardzo ważne zasady, o których powinieneś pamiętać. Kolumna pieszych, z wyjątkiem dzieci do lat 10-ciu może poruszać się tylko prawą stroną jezdni. Dzieci idą w kolumnie dwójkami po chodniku lub poboczu, pod nadzorem  co najmniej jednej osoby pełnoletniej. A jeśli nie ma chodnika lub pobocza - jezdnią, ale jak najbliżej jej krawędzi i ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

Powinieneś wiedzieć również o tym, że liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4 osób. A jeśli długość kolumny przekracza 20 metrów, idący po lewej stronie z przodu oraz z tyłu muszą używać elementów odblaskowych, które odpowiadają właściwym warunkom technicznym. Ponadto, idący po lewej stronie w kolumnie są obowiązani trzymać dodatkowe latarki ze światłem białym, a odległość między tymi osobami nie powinna być większa niż 10 metrów. Pamiętaj też o tym, że światło latarek musi być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów.

Zachowanie pieszego na drodze

Nie możesz:

  • wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, również na przejściach dla pieszych;
  • wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub innych przeszkód, które ograniczają widoczność drogi;
  • przechodzić przez jezdnię w miejscu niedostatecznej widoczności drogi;
  • przebiegać przez jezdnię;
  • bez uzasadnionej przyczyny zatrzymywać się podczas przechodzenia przez jezdnię lub cofać się;
  • chodzić po torowiskach.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Najnowsze porady