SŁOWNIKI

Honorata

Imię pochodzenia łacińskiego, od słowa „honorat” (czczony, szanowany). Kobieta o takim imieniu ceni cnoty i szanuje dobre obyczaje. Jest stała w swych przekonaniach, lubi prowadzić dyskusje na temat ludzkich słabostek. Ma skłonność do udzielania rad innym, ale sama nigdy ich nie przyjmuje. Jej skrupulatny sposób myślenia i dokładny charakter pozwalają realizować zamierzone cele niemal z naukową dokładnością. Honorata jest bardzo rodzinna - kocha dzieci i męża. Nie uznaje rozwodów.

Tagi