SŁOWNIKI

Jolanta

Jest to imię pochodzenia greckiego, od słów „ion” (fiołek) i „anthos” (kwiat). Jolanta jest skromna i delikatna, a także bardzo opanowana. W niektórych sytuacjach może stać się agresywna. Uzewnętrznia swoje reakcje i łatwo przystosowuje się do otoczenia. Jest jednocześnie obiektywna (dzięki logice) i subiektywna (dzięki uczuciowości) - ta dwoistość często zaskakuje innych. Jola jest urodzoną rewolucjonistką.

Tagi