SŁOWNIKI

Konstancja

Imię to pochodzi z języka łacińskiego i powstało od słowa „constans” (niezmienny, stały). Konstancja to typ kobiety energicznej i bardzo wrażliwej. To osoba zrównoważona i stała w swoich uczuciach. Jest wierna swoim poglądom. Ma duże poczucie humoru. Zawsze dotrzymuje danego przyrzeczenia. Konstancja ma silną psychikę i sama radzi sobie z każdym problemem, nie oczekując pomocy.

Tagi