SŁOWNIKI

Izabela

Pochodzi od imienia: Elżbieta (Bóg moją przysięgą) lub Jezabel (wywyższona przez Boga). Izabela jest kobietą dokładną i precyzyjną. Cechuje ją opanowanie, dzięki któremu stawia czoło trudnym sytuacjom. Czasem bywa agresywna. Izabela to ekstrawertyczka - uzewnętrznia swoje reakcje i łatwo przystosowuje się do otoczenia. Jest jednocześnie obiektywna i subiektywna.

Tagi