SŁOWNIKI

Matylda

Jest imieniem pochodzenia germańskiego, które powstało od słów: „macht” (siła, władza) oraz „hiltia” (walka). Matylda to kobieta, która w życiu kieruje się intuicją. Jest pracowita, szlachetna, kulturalna i subtelna. Lubi życie artystyczne - sama często próbuje swoich sił na scenie. Dość szybko wychodzi za mąż i zakłada rodzinę, dba o dom. Unika konfliktów. Lubi zwracać na siebie uwagę.

Tagi