SŁOWNIKI

Patrycja

Jest żeńską formą łacińskiego imienia Patrycjusz (przynależność do warstwy uprzywilejowanej). Patrycja zrobi wszystko, by ją zauważono. Jest zaborcza. Nie ulega wpływom, umie wywinąć się z każdej sytuacji. Wiele czasu poświęca sprawom społecznym i patriotycznym. W swoim postępowaniu zasadna i konserwatywna. Z uporem broni swoich racji, przez co popada w konflikty i odnosi niepowodzenia. Patrycja ceni samodzielność, ale jest osobą lojalną w stosunku do przełożonych.

Tagi