SŁOWNIKI

Marta

Imię pochodzenia aramejskiego, od słowa „marta" (pani, władczyni). Marta lubi kontakty z otoczeniem, ale nie ulega wpływom. Jest zaborcza i przekorna, a także niezależna. Ceni wolność myśli i swobodę działania. Bardzo lojalna własnym postanowieniom. Nie lubi uzewnętrzniać swoich celów działania. Uparcie dąży do celu, przez co szybko osiąga sukcesy.

Tagi