SŁOWNIKI

Teresa

Najprawdopodobniej pochodzi od nazwy greckiej wyspy Tera lub od słowa „thera” (polowanie, zdobycz, dziczyzna). Tereska jest osobą dobrą, uczciwą i pracowitą - wytrwałą w swych postanowieniach. Dużo pracuje nad sobą i dokształca się. Bardzo szybko podejmuje decyzje. Uparcie dąży do wykonania wszystkich swoich planów życiowych, choć często napotyka na trudności. Lubi pomagać innym.

Tagi