SŁOWNIKI

Nina

Imię pochodzenia hebrajskiego, od słów: „Jehu” (Jahwe) i „channah” (łaska) lub greckiego, od imienia Ninos (Bóg łaskaw). Nina jest skryta i trochę nieśmiała. Nie lubi uzewnętrzniać swoich uczuć. Jest to kobieta melancholijna, ale zarazem nerwowa, pobudliwa i podejrzliwa. Posiada predyspozycje do kierowania ludźmi – zarówno w zawodzie, jak i w domu. Często chimeryczna, przysparza sobie wiele kłopotów w życiu.

Tagi