Jak zorganizować bezpieczną imprezę masową

Kampanie  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

 

Organizacja imprezy masowej objęta jest koniecznością spełnienia wymagań i punktów zawartych w następujących rozporządzeniach:

 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta policji w czasie trwania imprezy masowej.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w czasie imprezy masowej.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu ustalenia przeszkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań.


 

 

Przede wszystkim zorganizowanie imprezy masowej wymaga zezwolenia od wójta, burmistrz lub prezydent miasta w zależności od miejsca, gdzie ma się ona odbyć, musi być to zrealizowane nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia. We wniosku powinny być zawarte:

 

 

 • dane osobowe organizatora,

 • dane osobowe członków upoważnionych do występowania w imieniu organizatora,

 • dane kierownika do spraw bezpieczeństwa,

 • szczegółowe informacje o miejscu odbywania się imprezy,

 • informację o liczbie osób zaproszonych, lub przewidywanej liczbie gości,

 • potwierdzenie zgody właściciela/zarządcy terenu/obiektu gdzie zostanie zorganizowane wydarzenie,

 • informację o odpłatności za wstęp na imprezę.

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

 1. Opinie o środkach niezbędnych, które są konieczne do odpowiedniego zabezpieczenia imprez masowych,

 2. Zastrzeżenie do stanu technicznego terenu lub obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach wydane przez: komendanta policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora pogotowia ratunkowego,

 3. Opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego (opinia musi być nabyta 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy).

 4. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, który będzie zawierał:

 

 • oznaczenie punktów pomocy medycznej,

 • oznaczenie dróg wejścia i wyjścia,

 • oznaczenie umiejscowienia hydrantów,

 • oznaczenie punktów pomocy medycznej,

 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych.

 

 1. Regulamin obiektu i informację o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy.

 2. Program i regulamin imprezy.

 3. Informację o liczbie miejsc dla osób obecnych w obiekcie lub na terenie gdzie odbywa się wydarzenie.

 4. Zaświadczenie o kwalifikacjach osoby wyznaczonej do funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa.

 5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

 6. Zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej wydaną przez: kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, kierownika jednostki parku narodowego lub krajobrazowego.

 7. Informacje o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej.

 8. Ewentualne informacje o urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Najważniejsze jest zapewnienie wszystkim osobom obecnym na imprezie bezpieczeństwa a w razie konieczności odpowiedniej opieki medycznej. Wypadki niestety się zdarzają. Są one często nie groźne, jednak musimy brać pod uwagę możliwość wystąpienia gorszych urazów, w przypadku których opieka sanitariusza będzie konieczna. Zadniem osoby organizującej wydarzenie, jest wybranie najlepszej i najbardziej kompetentnej firmy, która zajmuje się zabezpieczeniem medycznym imprez masowych. Tylko w ten sposób, jesteśmy w stanie zagwarantować gościom pełnen komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas zabawy.

 

Jak widać odpowiednie zorganizowanie wydarzeń z udziałem bardzo dużej grupy osób nie należy do prostych zadań. Punktów jest wiele i każdy z nich wymaga uwagi. Tylko kreatywna i nie bojąca się wyzwań osoba jest w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem. Realizujmy tego typu imprezy z głową, nie pomijając żadnego z wymienionych wyżej punktów.

 

Polecane strony

Odpowiednie zabezpieczenie medyczne imprez masowych
Domedica to zespół profesjonalnych i doświadczonych osób, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro pacjenta.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady