Przyszłościowe kierunki studiów

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Wybór kierunku studiów to dylemat nie jednego młodego człowieka. Jak go dokonać, aby w przyszłości nie mieć problemów ze znalezieniem pracy? Dla ułatwienia zadania przedstawiamy listę najbardziej przyszłościowych zawodów.

 • Automatyka i robotyka. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Potrafią korzystać ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, a także sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji.
 • Budownictwo. Studia obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Absolwenci posiadają zdolność wykonywania projektów budowlanych różnych budynków i budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne. Wiedzą, jak realizować obiekty budowlane ze zrozumieniem relacji pomiędzy potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem. Zapoznają się z podstawami fizycznymi, problemami technicznymi i wspomaganiami komputerowymi oraz nadzorowaniem i zarządzaniem procesami budowlanymi. Posiadają niezbędne umiejętności w zakresie projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane. Potrafią też współpracować z administracją państwową i samorządową oraz z instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi.
 • Informatyka rozszerzona o telekomunikację, technologie informacyjne oraz Internet. W tej grupie na szczególną uwagę zasługują administratorzy sieci, programiści odpowiedzialni za komputeryzację procesów produkcyjnych, a także serwisanci, graficy komputerowi i pracownicy zajmujący się ochroną danych, sieci oraz baz informacji.
 • Finanse i rachunkowość. Studia na tym kierunku cieszą się dużą popularnością od wielu lat. Wprowadzają w złożony świat finansów, z którymi musimy radzić sobie zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Absolwenci posiadają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji związanych z analizą, oceną i projektowaniem procesów gospodarczych, z ukierunkowaniem na zagadnienia finansowe. Potrafią samodzielnie projektować przedsięwzięcia finansowe i efektywnie rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem - to kompetencje niezbędne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menadżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych. Ponadto, są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 • Ochrona środowiska. Zainteresowanie tym kierunkiem rośnie z roku na rok - znajduje się on w czołówce zawodów przyszłości. Degradacja środowiska, narastająca ilość odpadów oraz nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych sprawia, że wszelkie zawody związane z produkcją urządzeń służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, oczyszczalni, itp. są bardzo ważne. Malejące tereny zielone, zasoby fauny i flory wymuszają także kształcenie różnego rodzaju strażników przyrody. Do przyszłościowych należą również zawody związane z poszukiwaniem i eksploatacją zastępczych źródeł energii.
 • Biotechnologia. Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych. Ich celem jest wykształcenie specjalistów zdolnych do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych w odpowiednich obszarach biotechnologii. Specjaliści posiadają wiedzę pozwalającą na opis i wyjaśnienie określonych procesów biotechnologicznych, a także są przygotowani do opracowywania nowych technologii i ulepszania istniejących. Pozwala im na to specjalistyczna wiedza, m.in.: z zakresu biologii molekularnej, genetyki, chemii, biofizyki, inżynierii genetycznej, informatyki, enzymologii, modelowania biosystemów czy transportu masy i ciepła.
 • Handel i bankowość elektroniczna. To kolejna grupa kierunków umożliwiająca łatwiejsze zaistnienie na rynku pracy. Doradcy finansowi, inwestycyjni, ubezpieczeniowi, a także pracownicy centrów obsługi klienta i elektronicznych centrów zarządzania na pewno nie będą narzekać na bezrobocie. W podobnej sytuacji będą osoby zajmujące się sprzedażą towarów przez Internet.
 • Edukacja. Nauczyciele i osoby zajmujące się opracowywaniem materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych w e-learningu czyli nauczaniu na odległość i nauczaniu osób dorosłych również nie będą narzekać na brak zajęcia. Grupą poszukiwanych specjalistów są dzisiaj i będą w przyszłości psycholodzy, doradcy zawodowi oraz życiowi, terapeuci, trenerzy i szkoleniowcy.
 • Kultura, przemysł rozrywkowy, informacja. W społeczeństwie ogólnie panuje zapotrzebowanie na różnorodne formy spędzania wolnego czasu - począwszy od Internetu, gier oraz interaktywnego uczenia się, poprzez telewizję, kino i teatr, aż po ekstremalne wyjazdy rekreacyjne. Na brak pracy nie będą więc narzekać kreatywni kulturoznawcy i menadżerowie kultury, a także radiowcy, redaktorzy, artyści i pomysłodawcy ciekawych, nietuzinkowych programów telewizji interaktywnej, teleturniejów oraz reality-show.
 • Pozyskiwanie źródeł energii oraz logistyka. Zasoby naturalne, szczególnie złoża węgla kurczą się w zaskakującym tempie. Sytuacja ta wymaga poszukiwania nowych źródeł energetycznych - bezpiecznych, ekologicznych i odnawialnych. W związku z globalizacją i dużą mobilnością (nie tylko pracowników, ale też firm) poszukiwani są i w przyszłości również będą logistycy odpowiedzialni za sprawne planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu surowców oraz ludzi.
 • Wzornictwo. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektoznawstwa, metod twórczego rozwiązywania problemów projektowych oraz dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu włókiennictwa i techniki. Studia przygotowują do pracy w firmach projektanckich i organizacjach, w których występuje potrzeba posiadania zdolności projektowania wyrobów oraz zwiększone umiejętności artystyczne.

Oprócz powyższych, nie zabraknie pracy dla elastycznych i przygotowanych do zmian fachowców w innych branżach.

Studiowanie przyszłościowych kierunków nie gwarantuje znalezienia pracy w danym zawodzie, ale też nie wyklucza zatrudnienia w innych obszarach. Dokonując wyboru należy wziąć pod uwagę własne zainteresowania i predyspozycje, a także zapotrzebowanie rynku pracy oraz możliwości realizacji obranych celów.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady