Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne NNW i dlaczego warto je wykupić?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Ubezpieczenie NNW chroni kierowców oraz pasażerów przed konsekwencjami następstw nieszczęśliwych wypadków. Poniżej piszemy, czym jest i dlaczego warto je wykupić? 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • w związku z ruchem pojazdu;
 • podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu;
 • podczas przebywania w pojeździe podczas zatrzymania lub postoju na trasie jazdy;
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy;
 • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu;
 • podczas pobierania paliwa na stacji;
 • podczas otwierania bądź zamykania drzwi/bramy garażu lub posesji.

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego, powstałe u kierowcy.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
 • świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego przeszedł on operację chirurgiczną lub był hospitalizowany;
 • świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego;
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce.

W razie śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie należy się: małżonkowi, dzieciom (w przypadku braku małżonka), rodzicom (w przypadku braku małżonka i dzieci), a także innym uprawnionym, po zakończeniu postępowania spadkowego.

Koszty ubezpieczenia NNW

Składka zależy od sumy ubezpieczenia oraz: marki, wieku, pojemności i przeznaczenia pojazdu. Ponieważ ubezpieczenie związane jest bezpośrednio z umiejętnościami kierowcy, ubezpieczyciel określając wysokość składki sprawdza predyspozycje kierowcy do bezpiecznej jazdy oraz jego dotychczasową szkodowość.

Roczna składka ubezpieczeniowa nie jest wysoka, dlatego często proponowana jest razem z ubezpieczeniem OC. W niektórych ofertach jest to polisa dodawana promocyjnie, czyli bez dopłat do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto w tym zakresie porównać oferty poszczególnych ubezpieczycieli.

Zalety ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium oraz poza granicami Polski. Główne zalety NNW to: niska składka, samodzielnie określona suma ubezpieczenia, a także szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom i kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są wyjątkowo elastyczne i całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Zobacz kalkulatory

Najnowsze porady