Ucieczka sprawcy wypadku - jak uzyskać odszkodowanie?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Podczas podróży, w każdym momencie może zdarzyć nam się stłuczka. Bardzo często zdarza się, że sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia a nam nie udaje się spisać numeru rejestracyjnego pojazdu, który spowodował stłuczkę.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Mimo ogromnego zdenerwowania, powinniśmy pamiętać o trzech najważniejszych czynnościach a mianowicie:

  • Powiadomieniu policji o kolizji, której byliśmy uczestnikami. Jeśli tego nie zrobimy, możemy zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu;
  • Pozyskaniu świadków gotowych do złożenia zeznań potwierdzających ucieczkę sprawcy z miejsca kolizji;
  • Zgłoszeniu ubezpieczycielowi faktu zaistniałej kolizji w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody.

Wypłata odszkodowania jest uzależniona od rodzaju posiadanej przez nas polisy a także od tego, czy policji uda się ustalić sprawcę zdarzenia. Możliwe są trzy wersje:

1. Policja ustala sprawcę kolizji

W przypadku gdy kierowca będący sprawcą zdarzenia posiada polisę OC, wypłaty odszkodowania dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe, które ją wydało. Jeśli natomiast sprawca nie posiada ubezpieczenia OC, wówczas wypłatą odszkodowania powinien zająć się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czyli państwowa instytucja, obsługująca naszą szkodę wtedy gdy policji nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia. Obowiązkiem UFG jest wypłacenie nam odszkodowania, ale tylko w określonych przypadkach.

2. Ubezpieczenie AC

W przypadku gdy sprawca kolizji jest nieznany a my posiadamy tylko ubezpieczenie autocasco, koszty naprawy auta pokrywa towarzystwo z naszej polisy. Warto przed wyjazdem sprawdzić jej zakres i upewnić się, że nasza ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez nieznanego sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Wybierając się za granicę powinniśmy być pewni, że posiadane przez nas ubezpieczenie AC obejmuje wypadki za granicą a także w jakich krajach. Warunki ubezpieczenia autocasco, każde towarzystwo ustala indywidualnie i nie zawsze obejmują one swoim działaniem wszystkie kraje europejskie. Ważne jest również zapoznanie się z tzw. wyłączeniami - powinniśmy wiedzieć, w jakich sytuacjach posiadane przez nas ubezpieczenie AC nie zadziała.

3. Sprawca kolizji jest nieznany a my posiadamy tylko ubezpieczenie OC

W takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powinien wypłacić nam odszkodowanie za szkody osobowe, np.: zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji oraz za szkody materialne, np.: uszkodzenie pojazdu. Wypłata może nastąpić jedynie w przypadku, gdy którykolwiek z uczestników zdarzenia odniósł obrażenia ciała a uszczerbek na zdrowiu trwał dłużej niż 14 dni. Pamiętajmy, że UFG nie dokonuje wypłaty odszkodowań za kolizje spowodowane przez nieznanych sprawców, w których nikt doznał obrażeń.

Sytuacja w której nie ustalono sprawcy kolizji, w wypadku nikt nie ucierpiał a my posiadamy jedynie polisę OC, jest dla nas najgorsza. Szkody za powstałe wówczas uszkodzenia pojazdu będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni, dlatego planując podróż, zwłaszcza w miejsca w których wcześniej nie byliśmy, powinniśmy zacząć od wykupienia ubezpieczenia AC i dokładnego zaznajomienia się z jej warunkami, aby uniknąć przykrych rozczarowań.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady