Gdzie można parkować jednoślady?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Jednoślad (motocykl, skuter, itp.) ze względu na swoje gabaryty łatwiej zaparkować niż samochód. Nie oznacza to jednak, że można pozostawić go dowolnym miejscu.

Zgodnie z przepisami prawa drogowego, pozostawienie środka lokomocji w miejscu niedozwolonym może skutkować koniecznością zapłacenia mandatu lub wizytą na parkingu policyjnym. W przypadku jednośladów trudno doszukiwać się jakichkolwiek odrębności od zasad rządzących parkowaniem innych pojazdów.

Jednośladów nie wolno pozostawiać:

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu bądź skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 • w tunelu, na moście i wiadukcie;
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeśli zmuszałoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej bądź na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 • na pasie między jezdniami;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, natomiast na przystanku z zatoką - na całej jej długości;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeśli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 • na drodze dla rowerzystów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej (z wyjątkiem roweru);
 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, a w szczególności do i z: bramy, garażu, parkingu, wnęki;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi, a także na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania, w innym miejscu niż wyznaczone do tego celu.

Jednoślady powinno się parkować zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych - jeśli wskazują sposób i miejsce zaparkowania, ewentualnie jeśli tego zakazują.

Jeśli miejsca parkingowe nie są wyznaczone, a znaki nie zakazują zatrzymania lub postoju, pojazd jednośladowy można pozostawić:

 • na chodniku, jeśli pozostawiona szerokość nie utrudnia pieszym ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
 • poza drogą i chodnikiem albo pasem zieleni wzdłuż drogi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady