Jak napisać reklamację?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Często się zdarza, że nabycie pewnego towaru bądź usługi nie spełnia oczekiwań kupującego. Jeśli towar jest niepełnowartościowy, można wystąpić z reklamacją do sprzedawcy, producenta lub wykonawcy usługi. Nie zawsze jednak wiadomo, jak napisać reklamację, aby umożliwiła wymianę wadliwego towaru czy zwrot pieniędzy. Oto wskazówki.

Aby reklamacja była naprawdę skuteczna, powinny znaleźć się w niej następujące informacje:

1. Dane osobowe składającego skargę (w lewym górnym rogu dokumentu), czyli:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu;

2. Miejscowość i data sporządzenia pisma (w prawym górnym rogu dokumentu);

3. Nagłówek treści (na środku dokumentu) - "Reklamacja towaru/usługi";

4. Dane towaru/usługi:

  • nazwa,
  • cena,
  • data nabycia,
  • numer rachunku (do reklamacji należy dołączyć oryginalny dowód zakupu).

5. Opis wadliwego towaru/usługi (dlaczego nie spełnia oczekiwań składającego skargę). Należy napisać, kiedy ujawniła się wada - od jej wystąpienia nie mogą upłynąć 2 miesiące.

6. Żądania składającego reklamację - naprawa, wymiana towaru lub zwrot pieniędzy za wadliwy towar/usługę.

7. Własnoręcznie złożony podpis.

Na dokumencie powinno być również pozostawione wolne miejsce na potwierdzenie otrzymania reklamacji przez sprzedawcę/usługodawcę.

Opis usterek i przedstawione w reklamacji żądania muszą być dostosowane do rzeczywistej wartości towaru bądź usługi. Należy opisać własne oczekiwania wobec sprzedawcy - można zażądać wymiany towaru na nowy lub nieodpłatnej naprawy. Zwrot pieniędzy może nastąpić, gdy ani jedno ani drugie nie jest możliwe, a także wówczas gdy nie dotrzymano terminu realizacji reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezskuteczna (np.: sprzedawca/usługodawca w ogóle na nią nie odpowiedział), można zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta. Natomiast gdy sytuacja dotyczy zagranicznego przedsiębiorcy, warto skonsultować się z prawnikami ECK Polska - Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Pomagają oni w dochodzeniu roszczeń, m.in.: od zagranicznych linii lotniczych, biur podróży, wypożyczalni samochodów, sklepów internetowych. Skargę można zgłosić również za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.konsument.gov.pl/

Podstawy prawne dochodzenia praw przez konsumentów:

  1. W Polsce kwestie sprzedaży i reklamacji reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176 z późniejszymi zmianami).
  2. Na poziomie europejskim - Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U.UE.L.99.171.12).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady