Na czym polega ubezpieczenie assistance domu?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Mając na uwadze bezpieczeństwo domu warto wykupić pakiet assistance. Jest to pomocowe ubezpieczenie w różnego rodzaju przykrych sytuacjach.

Ubezpieczenie assistance domowe

W ramach polisy standardowo oferowane są następujące świadczenia:

  • organizacja interwencji w domu, jeśli z przyczyn losowych (zalanie, kradzież, pożar, powódź, wybuch, huragan, śnieg, grad, uderzenie pioruna) został on uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania. Świadczenie to może obejmować organizację pobytu w hotelu, transport ubezpieczonego oraz jego mienia do wskazanego miejsca czasowego pobytu, a także dozór pozostawionego bez opieki domu i dokonanie wycen specjalistycznych napraw;
  • interwencja i opieka medyczna (lekarska, pielęgniarska, opiekuńcza), jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku w domu ubezpieczający doznał trwałego uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia;
  • organizacja pomocy w przypadku hospitalizacji ubezpieczającego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (opieka nad dziećmi lub osobami wymagającymi opieki);
  • usługi informacyjne dotyczące m.in.: najbliższych dostępnych placówek medycznych, aptek czy numerów telefonów służb użyteczności publicznej i usługodawców technicznych.

Ubezpieczenie assistance może obejmować również opiekę nad zwierzętami domowymi podczas nieobecności właścicieli.

Zawarcie umowy

Umowa assistance zawierana jest zwykle razem z umową ubezpieczenia domu. Z usługi tej najczęściej korzystać się za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy działającej na zlecenie zakładu ubezpieczeń.

Aby skorzystać ze świadczeń objętych ubezpieczeniem assistance, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie należy skontaktować się telefonicznie ze wskazaną w polisie lub głównych warunkach ubezpieczenia jednostką oraz podać wstępne informacje o zaistniałym zdarzeniu.

Numer telefonu, pod który należy dzwonić znajduje się na polisie lub dołączonym do niej dokumencie.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady