SŁOWNIKI

Aleksander

Należy do bardzo starych greckich imion dwuczłonowych. Pierwsza jego część wywodzi się z czasownika „alekso” (bronię, wspomagam), a druga od rzeczownika „aner” (mąż, mężczyzna). Całość można interpretować jako: broniący mężów, troszczący się o mężów. Aleksander to osoba lubiąca wszelkie nowości, bardzo pracowita. Lubi wygodne życie. Doskonale spełnia się w roli ojca i męża. Ma duże poczucie humoru i jest elokwentny. Sprawdzi się w zawodzie lekarza lub adwokata.