SŁOWNIKI

Marcin

Łacińskie imię utworzone od imienia boga wojny - Marsa. Marcin to mężczyzna o twórczym umyśle. Dobry organizator. Jest oddany rodzinie - kocha swoją żonę i dba o wychowanie dzieci. Raczej skromny i zamknięty w sobie. Ma ułożony charakter, lubi spokój i naturę. Nie potrafi narzucać innym swojej woli, ale chętnie udziela rad i wspomaga finansowo.