SŁOWNIKI

Ignacy

Powszechnie łączy się je z łacińskim rzeczownikiem „ignis”, „is” (ogień). Ignacy to człowiek sprawiedliwy, ambitny, uczuciowy, o stałym charakterze. Dba o swoje dobre imię, jest wytrwały w swoich postanowieniach. Osiąga duże sukcesy w nauce, a także w zawodzie, który wykonuje. Chętnie udziela pomocy innym – jest dla nich wzorem do naśladowania. Ignacy nie jest ani zazdrosny, ani złośliwy. Zawsze z radością przyjmuje gości.