SŁOWNIKI

Ludwik

Wywodzi się z języka germańskiego. Pierwotnie zapisywano je jako Clodvig, Clodwig, Chlodwig, Chludwig. Osoba o takim imieniu jest szlachetna, uczuciowa i towarzyska. Ma uzdolnienia organizatorskie i dobre przygotowanie naukowe. Ludwik to człowiek ugodowy - nie znosi konfliktów. Uwielbia za to przebywać na łonie przyrody. Kocha podróżne i smaczne potrawy. Jest wzorowym ojcem - uczy dzieci patriotyzmu i szacunku do ludzi.