SŁOWNIKI

Krzysztof

Wywodzi się z języka greckiego. Oznacza: przynoszący, rodzący Chrystusa lub noszący (w sobie), wyznający Chrystusa. Krzysztof ma zmienny charakter - raz jest spokojny i wesoły, a innym razem wybuchowy i nerwowy. Lubi towarzystwo i podróże. Wytrwały, uparcie dąży do wyznaczonego przez siebie celu. Jest dobrym mężem i poprawnym ojcem.