SŁOWNIKI

Mateusz

Imię biblijne, z hebrajskiego Mattaj (dar Boga). Charakteryzuje człowieka odpowiedzialnego, prawdomównego, i sprawiedliwego. Konsekwentnie dąży do celu, nawet jeśli nic na tym nie zyska. Swoją żonę szczerze kocha, a dzieci wychowuje w tradycji. Nie popiera wolnych związków. Chętnie pomaga innym ludziom.