SŁOWNIKI

Seweryn

Imię z pochodzenia łacińskie, utworzone od imienia Severus przy pomocy sufuksu -inus (przynależność, pochodzenie). Seweryn nadaje się na przywódcę duchowego. Jest świetnym doradcą, potrafi i lubi pomagać innym. W pełni odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. Ma nieprzeciętną osobowością. Jest wrażliwy - przejmuje się losem innych i ich sytuacją materialną. Nie potrafi i nie lubi chwalić się własnymi sukcesami. Czasami jest bardzo uparty.