SŁOWNIKI

Emil

Imię wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od nazwy rzymskiego rogu Emiliuszów (rywal, naśladowca). Emil to mężczyzna obrotny, zaradny, ale równocześnie niecierpliwy - nie lubi zbyt długo czekać na efekty swojej pracy. Dobry materiał na wynalazcę lub odkrywcę. Ambitnie dąży do celu, ale nie po przysłowiowych „trupach”.