SŁOWNIKI

Jerzy

To późnogreckie imię, utworzone od słów „geor-geó” (uprawiam), „geórgia” (rolnictwo), „geórgós” (rolnik). Jerzy to mężczyzna prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy i skromny. Zapobiegliwy i staranny, ale też bardzo rozrzutny - lubi wydawać pieniądze. Kocha swoją żonę i troszczy się o dzieci. Jest domatorem, nie przepada za podróżami.