SŁOWNIKI

Daniel

Imię biblijne, które należy tłumaczyć: potężny jest mój Bóg. Daniel jest dobrym gospodarzem i organizatorem. Mądry, odpowiedzialny, zaradny i szlachetny. Lubi wygodne życie – nie troszczy się zbyt mocno o dobro rodziny. Często sobie pobłaża uważając, że należy mu się więcej niż innym.