SŁOWNIKI

Mariusz

Pochodzi z języka łacińskiego. Mariusz to mężczyzna wykształcony, chętnie bierze na siebie duże odpowiedzialności i służy sprawom publicznym. Jest osobą dobroduszną, potrafi dawać rady innym. Pracowity, zaradny, bardzo ceni sobie spokój. Podróżuje wyłącznie z konieczności, podróże przynoszą mu sławę oraz majątek. Dużo czasu poświęca rodzinie - jest dobrym mężem i ojcem.